REGLAMENT REGIM INTERN (RRI) - AE MONELLS

Agrupació Esportiva Monells
(A.E. Monells)
C/ Esglesia, 2
(17121-Monells
Vaya al Contenido

REGLAMENT REGIM INTERN (RRI)

INFORMACIO D'INTERES
     RRI AE MONELLS                           


REGLAMENT RÈGIM INTERN I PAUTES DE CONDUCTA

1. JUGADORS

1.1 COMPORTAMENT GENERAL

• Cal saludar  sempre  als entrenadors,  delegats  i als companys,  tant  en el moment d’arribada com en el moment de sortida.
• S’ha de ser puntual, per respecte als companys d’equip i a l’entrenador, tant a l’entrenament com en el partit.
• En cas d’absència  o retràs,  cal avisar  amb el màxim  d’antelació  possible a l’entrenador.
• En cas de mal temps us heu de presentar igualment (a no ser que s’avisi amb antelació per part de l’Entitat). Un cop a la instal·lació es decidirà les activitats a realitzar (xerrades, treball en valors, repàs del reglament,…).
• Queda     totalment     prohibit     portar     objectes     (rellotges,     collarets, arracades,…) que puguin causar lesions o un mateix o als companys durant l’entrenament  i el  partit,  a  més,  durant  aquest  últim  hi  ha  normes  de reglament que ho especifiquen.
• És obligatori dutxar-se al vestidor en acabar l’activitat.
• Si un jugador ha de marxar abans, prèviament  el pare/mare/tutor ha d’haver  informat,  pertinentment,   a  l’entrenador/s.   Aquest  fet però, ha de ser un fet aïllat i no repetitiu.

1.2 VESTIDORS I INSTAL·LACIONS

• El  jugador  s’ha  de  canviar  en  el  vestidor  assignat.  En  cas  que  s’hagi de compartir vestidor, respectar el lloc assignat per a cada equip així com les pertinences alienes.
• Al vestidor,  tothom  penjarà  jaquetes,  jerseis,  ... als penjadors,  les sabates  a sota del banc, la roba tota a dins la bossa, i les bosses penjades  als penjadors  o col·locades  totes  a sota  dels  bancs  (els seients han de quedar lliures per a que la gent pugui seure).
• S’aconsella  portar  la  roba  degudament  marcada  amb  el  nom,  per  tal d’evitar confusions o pèrdues.
• No es pot menjar dins el vestidor.
• S’ha de mantenir una actitud correcta dins les instal·lacions  i del vestidor, hi hagi o no l’entrenador. És un lloc per a canviar-se de roba i dutxar-se, no és un lloc d’esbarjo.
• Es recomana l’ús de xancletes a la dutxa per tal d’evitar relliscades i com a mesura higiènica.
• Cal  dutxar-se  de  manera  ràpida  i  no  jugar  amb  l’aigua.  L’aigua  és  un bé comú i hem de tenir cura de no malgastar-lo.


1.3 ENTRENAMENTS

• No hem  d’oblidar  que venim  a aprendre  a jugar  a futbol,  per tant, hem de tenir una actitud receptiva, i ganes de treballar i aprendre.
• Sigui quina sigui l’edat del jugador/a,  aquest no pot venir de casa vestint la roba per a realitzar l’activitat.  Haurà de portar la bossa, amb la roba a dins, i canviar-se al vestidor assignat.
• Hem  de  tenir  en  compte  l’edat  del  nostre  nen/a  i  el  pes  que  pot transportar. Seria bo que a la bossa d’esport hi hagués el just i necessari per a la pràctica que realitza i la dutxa posterior.
• Hem  de  tenir  en  compte  que  tots  som  responsables  del  material  que utilitzem per als entrenaments,  i que com millor el tractem  més temps el podrem fer servir. Hem d’ajudar a l’entrenador a recollir, ordenar i endreçar tot el material utilitzat durant la sessió (pitralls, pilotes, cons,…).
• L’hora d’inici de l’entrenament  és el que ha marcat l’entrenador juntament amb el coordinador i el club. Totes les categories des d’Escoleta fins als equips de categories superiors,  en la mesura del possible han d’estar canviats i a punt al terreny de joc respectant un ordre i no interferint en altres entrenaments que no hagi finalitzat.


1.4 PARTITS

• És quan  demostrem  públicament  la imatge  de la nostra  Entitat.  Hem  de saber estar a l’alçada amb el nostre comportament  tant a dins com a fora del terreny de joc, amb tot el que representa la nostra Entitat.
• L’hora de convocatòria  és l’hora en la que tots els components  de l’equip (jugadors i entrenador/s) entraran al vestidor. Si un jugador arriba tard a la convocatòria, començarà el partit a la banqueta.
• Es recomana  descansar les hores necessàries  abans de disputar un partit, si no ha estat possible s’aconsella avisar a l’entrenador.
• Hi ha normes de reglament  sobre equipament  en els partits que s’han de tenir en compte:
1. Les mitges han d’estar pujades fins el genoll.
2. Les canalleres (“espinilleres”) són obligatòries i han de ser rígides.
3. La roba tèrmica, en cas de portar-ne, ha de ser del mateix color l’equipació de joc (en la mesura que sigui possible).
• A   la   banqueta   queda   totalment   prohibit   menjar   (pipes,   crispetes, cacauets,...).
• Com  a  normes  de  comportament   esportiu  dins i fora del  terreny  de  joc,  és d’obligat compliment per els jugadors:
1. Disculpar-se al fer una falta al contrari.
2. Donar la mà i saludar una vegada ha acabat el partit als jugadors contraris i a l’àrbitre, sigui quin sigui el resultat final del partit.
3. Donar la mà al company en el moment de la substitució.
4. Evitar discussions amb els jugadors rivals i amb els companys, sigui quina sigui la circumstància tan dintre com fora del terreny de joc.
5. Evitar gestos o expressions ofensives amb companys, rivals i/o entrenadors.
6. Respectar sempre la decisió de l’entrenador o persona que el substitueixi en un moment donat si és el cas.
7. No menysprear a l’àrbitre, a cap company ni a cap jugador rival.


NOTA: l’incompliment d’aquestes normes esportives pot comportar sancions disciplinàries com ara menys minuts de joc en els partits, suspensió cautelar del jugador per jugar algun partit, o suspensió temporal d’entrenaments o partits i fins i tot l'expulsió del club.  A decisió de l’entrenador /coordinador / junta, en funció de la gravetat dels fets.1.5 RECOMANACIONS

• S’aconsella  al jugador/a  no menjar en excés abans de realitzar l’activitat, al igual que no ingerir aliments de difícil digestió.
• Hem   de   motivar   als   nens/es   a   portar   una   vida   saludable   on   la pràctica d’activitat física i una alimentació equilibrada i variada en siguin la base.  Recomanem  l’ingesta diària de fruites i verdures per tal de fomentar aquest hàbit.
• Es  recomana   ingerir  una  peça  de  fruita  i  beure  aigua  després  dels entrenaments  i  dels  partits  com  a  primera  fase  de  la recuperació.  Les begudes carbòniques  o amb sucres (coca-cola,  fanta, sucs, …) no faciliten la recuperació de líquids i minerals perduts durant l’activitat física.
• És  aconsellable   revisar   la  motxilla   abans   de  sortir   de  casa  per  tal de comprovar  que  portem  tot  el  necessari  per  al  desenvolupament   de l’activitat (roba,  botes,  canalleres,  tovallola,  estris  d’higiene  personal,...). També  es recomana  revisar-la  un  cop  sortim  de  la  instal·lació  després d’haver  realitzat l’activitat per assegurar-nos  que no ens hem deixat res al vestidor.

2. PARES / MARES / TUTORS / FAMILIARS

2.1 ENTRENAMENTS

• Queda totalment  prohibit l’accés al recinte o terreny de joc durant els entrenaments.    És   responsabilitat    exclusiva   de   l’entrenador marcar  l’organització,  metodologia  i desenvolupament  de la sessió d’entrenament el qual segueix en tot moment les indicacions del coordinador de la categoria.   Els  pares  esperaran  a  la  sortida. Si  es  vol  mirar l’entrenament al camp de Futbol, haurà de ser des de la graderia, i al camp de Futbol-5 des del mur de ciment de la zona del bar.
• Sigui  quina  sigui  l’edat  del nen/a,  aquest  haurà  d’accedir  sol al vestidor assignat.


2.2 PARTITS

• El dia del partit queda totalment prohibit l’accés de pares / mares / tutors i familiars tant al vestidor, com a la zona de la banqueta. Els únics que poden estar amb els jugadors/es  son els components  de l’equip tècnic.
• Per  a  facilitar  la  feina  dels  entrenadors  i  en  benefici  del  vostre  fill/a es demana:
1. Fer un generós esforç per escoltar, mirar i per suposat, animar dins del respecte.
2. Absteniu-vos  de  fer  correccions  i/o  donar  indicacions  de  joc  als vostres fills, tant en l’entrenament  com en els partits. Els jugadors estan en un període d’aprenentatge, i els errors son necessaris per a poder aprendre, progressar i millorar.
3. Cal tenir un rigorós respecte a l’entrenador i a les seves decisions, només ell és el responsable del desenvolupament  físic, tàctic i tècnic del seu equip. A més cal recordar, que l’entrenador està subjecte a la filosofia i metodologia del club.
4. Absteniu-vos   de  fer  comentaris   o  d’insultar   als  jugadors,   als companys, als rivals del vostre fill/a, als entrenadors,  als delegats, l’àrbitre  i  als acompanyants  de  l’equip  contrari.  Vosaltres  sou  un exemple  a seguir pels vostres  fills i la vostra funció educativa  s’ha d’exercir a casa i fora d’aquesta.
5. Ajudeu-nos   a  donar  una  imatge   positiva   de  comportament   i actitud davant  dels  àrbitres,   són  esportistes   com  nosaltres   que realitzen la seva funció. Si mantenim un comportament desagradable no ens ajudarà.


2.3 GENERAL
De caire general qualsevol consulta relacionada amb la pràctica esportiva, equipació o altres tipus de consultes relacionades amb l’esport, els pares/mares o tutors s’adreçaran en primer ordre a l’entrenador de l’equip del seu fill/a.  Aquest si és el cas transmetrà la seva consulta al coordinador i en el seu defecte a algun membre de la junta.  En cas que la consulta no sigui relacionada amb la practica esportiva (per exemple tema pagament quotes, o similar)  es podrà dirigir directament a algun membre de la junta del club que recollirà la consulta per donar-li resposta.

Amablement   us  demanem,  que  no  feu  cap  comentari  al  vostre  fill/a que pugui  desviar  la  seva  atenció  cap  a  vosaltres  quan  es  troba  en horari d’entrenament  o de partit (recordem que aquests horaris inclouen la pre-activitat i la post-activitat).
Per al benefici dels nens/es i per al bon funcionament del Club és molt important entendre, respectar i col·laborar en l’aplicació d’aquestes pautes per a jugadors i pares / mares / tutors i familiars.
Estem formant jugadors, però principalment estem educant i formant persones dins uns valors, tant a nivell esportiu com a nivell social.
Aquest reglament pretén marcar unes directrius de comportament adequades a la filosofia que creiem ha de regir  la nostra Entitat.
Creiem que ens ajudaran a la consecució dels nostres objectius, a obtenir més rendiment  del  nostre  esforç  i  a  sentir-nos  identificats  dins  uns  models  de cultura, respecte i civisme presents dins la pràctica esportiva.
Demanem que ens ajudeu al compliment d’aquest reglament de règim intern. Tots en sortirem beneficiats, en especial els vostres fills tant a nivell personal com esportiu.
Desitgem  la total Col·laboració de tothom  en el bon funcionament,  hem de pensar  que nosaltres (membres de la junta, coordinadors, entrenadors,  pares, mares, tutors, jugadors, jugadores i aficionats) també transmetem la imatge de la nostra entitat.

Gràcies per la vostra atenció i col·laboració,

JUNTA i COORDINACIÓ de l’AE Monells


Drets  i Continguts Reservats a Agrupació Esportiva Monells
Regreso al contenido