REGLAMENT REGIM INTERN (RRI) - AE MONELLS

Agrupació Esportiva Monells
(A.E. Monells)
C/ Esglesia, 2
(17121-Monells
Vaya al Contenido

REGLAMENT REGIM INTERN (RRI)

INFORMACIO D'INTERES
 
REGLAMENT RÈGIM INTERN I PAUTES DE CONDUCTA
 
1. JUGADORS

 
1.1. COMPORTAMENT GENERAL
 
·        Cal saludar sempre als/les entrenadors/es, delegats/des i als companys/es, tant en el moment d’arribada com en el moment de sortida.
 
·        S’ha de ser puntual, per respecte als/les companys/es d’equip i a l’entrenador/a, tant a l’entrenament com en el partit. Hem de tenir en compte l’hora d’inici de l’entrenament i arribar amb prou marge per poder-nos canviar al vestidor.
 
·        En cas d’absència o retràs, cal avisar amb el màxim d’antelació possible a l’entrenador/a.
 
·        En cas de mal temps us heu de presentar igualment (a no ser que s’avisi amb antelació per part de l’Entitat). Un cop a la instal·lació es decidirà les activitats a realitzar (xerrades, repàs del reglament, dinàmiques,…).
 
·        Queda totalment prohibit portar objectes (rellotges, collarets, arracades,…) que puguin causar lesions o un mateix o als/les companys/es durant l’entrenament i el partit, a més, durant aquest últim hi ha normes de reglament que ho especifiquen.
 
·        És obligatori dutxar-se al vestidor en acabar l’activitat.
 
·        Si un/a jugador/a ha de marxar abans, prèviament el pare/mare/tutor ha d’haver informat, pertinentment, a l’entrenador/a. Aquest fet però, ha de ser un fet aïllat i no repetitiu.

 
 
1.2. VESTIDORS I INSTAL·LACIONS
 
·        El/a jugador/a s’ha de canviar en el vestidor assignat. En cas que s’hagi de compartir vestidor, respectar el lloc assignat per a cada equip així com les pertinences alienes.
 
·        Al vestidor, tothom penjarà jaquetes, jerseis, ... als penjadors, les sabates a sota del banc, la roba tota a dins la bossa, i les bosses penjades als penjadors o col·locades totes a sota dels bancs (els seients han de quedar lliures per a que la gent pugui seure).
 
·        S’aconsella portar la roba degudament marcada amb el nom, per tal d’evitar confusions o pèrdues.
 
·        No es pot menjar dins el vestidor.
 
·        S’ha de mantenir una actitud correcta dins les instal·lacions i del vestidor, hi hagi o no l’entrenador/a. És un lloc per a canviar-se de roba i dutxar-se, no és un lloc d’esbarjo.
 
·        Es recomana l’ús de xancletes a la dutxa per tal d’evitar relliscades i com a mesura higiènica.
 
·        Cal dutxar-se de manera ràpida i no jugar amb l’aigua. L’aigua és un bé comú i hem de tenir cura de no malgastar-lo.

 
 
1.3. ENTRENAMENTS
 
·        No hem d’oblidar que venim a aprendre a jugar a futbol, per tant, hem de tenir una actitud receptiva, i ganes de treballar i aprendre.
 
·        Sigui quina sigui l’edat del jugador/a, aquest no pot venir de casa vestint la roba per a realitzar l’activitat. Haurà de portar la bossa, amb la roba a dins, i canviar-se al vestidor assignat.
 
·         S’aconsella que sigui el propi nen/a que faci la seva bossa, tant d’entrenament com de partit. Al principi segurament no la faci complerta, però d’aquesta manera li estem donant una autonomia molt necessària per a ell/a.
 
·        Hem de tenir en compte l’edat del nostre nen/a i el pes que pot transportar. Seria bo que a la bossa d’esport hi hagués el just i necessari per a la pràctica que realitza i la dutxa posterior.
 
·        Hem de tenir en compte que tots som responsables del material que utilitzem per als entrenaments, i que com millor el tractem més temps el podrem fer servir. Hem d’ajudar a l’entrenador/a a recollir, ordenar i endreçar tot el material utilitzat durant la sessió (pitralls, pilotes, cons,…).

 
 
1.4. PARTITS
 
·        És quan demostrem públicament la imatge de la nostra Entitat. Hem de saber estar a l’alçada amb el nostre comportament tant a dins com a fora del terreny de joc, amb tot el que representa la nostra Entitat.
 
·        L’hora de convocatòria és l’hora en la que tots els components de l’equip (jugadors/es i entrenador/a) entraran al vestidor. Si un jugador/a arriba tard a la convocatòria, començarà el partit a la banqueta.
 
·        Es recomana descansar les hores necessàries abans de disputar un partit, si no ha estat possible s’aconsella avisar a l’entrenador/a.
 
·        Hi ha normes de reglament sobre equipament en els partits que s’han de tenir en compte:
 
o Les mitges han d’estar pujades fins el genoll (i han de ser les de l’equipació oficial).
 
o Les canalleres són obligatòries i han de ser rígides.
 
o La roba tèrmica, en cas de portar-ne, ha de ser del mateix color l’equipació de joc.
 
·        A la banqueta queda totalment prohibit menjar (pipes, crispetes, cacauets,...).
 
·        Com a normes de comportament esportiu dins el terreny de joc, és d’obligat compliment per els/les jugadors/es:
 
o Disculpar-se al fer una falta a l’adversari/a.
 
o Donar la mà i saludar una vegada ha acabat el partit als/les jugadors/es contraris/es i a l’àrbitre, sigui quin sigui el resultat final del partit, i donar les gràcies al públic per la visualització del partit i pel suport.
 
o Donar la mà al/la company/a en el moment de la substitució.
 
o Evitar discussions amb els/les jugadors/es rivals i amb els/les companys/es, sigui quina sigui la circumstància.
 
o No menysprear a l’àrbitre, a cap company/a o entrenador/a, ni a cap jugador/a rival.

 
 
1.5. RECOMANACIONS
 
·        S’aconsella al jugador/a no menjar en excés abans de realitzar l’activitat, al igual que no ingerir aliments de difícil digestió.
 
·        Hem de motivar als nens/es a portar una vida saludable on la pràctica d’activitat física i una alimentació equilibrada i variada en siguin la base. Recomanem la ingesta diària de fruites i verdures per tal de fomentar aquest hàbit.
 
·        Es recomana ingerir una peça de fruita i beure aigua després dels entrenaments i dels partits com a primera fase de la recuperació. Les begudes carbòniques o amb sucres (coca-cola, fanta, sucs, gatorades, …) no faciliten la recuperació de líquids i minerals perduts durant l’activitat física.
 
·        És aconsellable revisar la motxilla abans de sortir de casa per tal de comprovar que portem tot el necessari per al desenvolupament de l’activitat (roba, botes, canalleres, tovallola, estris d’higiene personal,...). També es recomana revisar-la un cop sortim de la instal·lació després d’haver realitzat l’activitat per assegurar-nos que no ens hem deixat res al vestidor.

 
 
2. PARES / MARES / TUTORS / FAMILIARS

 
2.1. ENTRENAMENTS
·        Queda totalment prohibit l’accés al recinte o terreny de joc durant els entrenaments. És responsabilitat exclusiva de l’entrenador/a marcar l’organització, metodologia i desenvolupament de la sessió d’entrenament. Les families esperaran a la sortida. Si es vol mirar l’entrenament al camp de Futbol, haurà de ser des de la graderia, i al camp de Futbol-5 des de dintre de la sala de vidre.
 
·        Sigui quina sigui l’edat del nen/a, aquest haurà d’accedir sol al vestidor assignat.

 
 
2.2. PARTITS
 
·        El dia del partit queda totalment prohibit l’accés de pares / mares / tutors i familiars tant al vestidor, com a la zona de la banqueta. Els únics que poden estar amb els jugadors/es son els components de l’equip tècnic.
 
·        Per a facilitar la feina dels entrenadors i en benefici del vostre fill/a es demana:
 
o Fer un generós esforç per escoltar, mirar i per suposat, animar dins del respecte.
 
o Absteniu-vos de fer correccions i/o donar indicacions de joc als/les  vostres fills/es, tant en l’entrenament com en els partits. Els jugadors/es estan en un període d’aprenentatge, i els errors son necessaris per a poder aprendre, progressar i millorar.
 
o Cal tenir un rigorós respecte a l’entrenador/a i a les seves decisions, només ell/a és el responsable del desenvolupament físic, tàctic i tècnic del seu equip. A més cal recordar, que l’entrenador/a està subjecte a la filosofia i metodologia de l’entitat.
 
o Absteniu-vos de fer comentaris o d’insultar als/les jugadors/es, als companys/es, als/les rivals del vostre fill/a, als entrenadors/es, als delegats/es, l’àrbitre i als/les acompanyants de l’equip contrari. Vosaltres sou un exemple a seguir pels vostres fills/es i la vostra funció educativa s’ha d’exercir a casa i fora d’aquesta.
 
o Ajudeu-nos a donar una imatge positiva de comportament i actitud davant dels àrbitres, són esportistes com nosaltres que realitzen la seva funció. Si mantenim un comportament desagradable no ajuda a ningú.

 
 
2.3. GENERAL
 
·        Amablement us demanem, que no feu cap comentari al vostre fill/a que pugui desviar la seva atenció cap a vosaltres quan es troba en horari d’entrenament o de partit (recordem que aquests horaris inclouen el pre i el post activitat).
 
 
Per al benefici dels nens/es i per al bon funcionament de la nostra entitat és molt important entendre, respectar i col·laborar en l’aplicació d’aquestes pautes per a jugadors/es i pares / mares / tutors i familiars.
 
Estem formant nens/es mitjançant el futbol, però principalment estem educant i formant persones dins uns valors, tant a nivell esportiu com a nivell personal.
 
Aquest reglament pretén marcar unes directrius de comportament adequades a la filosofia de la nostra Entitat.
 
Creiem que ens ajudaran a la consecució dels nostres objectius, a obtenir més rendiment del nostre esforç i a sentir-nos identificats/des dins uns models de cultura, respecte i civisme presents dins la pràctica esportiva i dins la nostra societat.
 
Demanem que ens ajudeu al compliment d’aquest reglament de règim intern. Tots/es en sortirem beneficiats/des, en especial els/les vostres fills/es tant a nivell personal com esportiu.
 
Per a qualsevol tipus de problema o consulta, ja sigui a nivell esportiu o personal, la Coordinació es posa a la vostra disposició per tal d’intentar solucionar-ho.
 
Desitgem la total Col·laboració en el bon funcionament, hem de pensar que nosaltres també som transmissors de valors.

3. XARXES SOCIALS

.      Queda prohibit tant per jugadors/es, pares, mares i aficionats en general la creació de perfils a xarxes socials utilitzant el nom del Club o alguna de les seves abreviatures sense l'autorització expressa de l'Entitat.

 
 
Gràcies per la vostra atenció i col·laboració,
 
 
Coordinació de l’AE Monells i Junta
Drets  i Continguts Reservats a Agrupació Esportiva Monells
Regreso al contenido