INSCRIPCIONS TEMPORADA 2023-24 - AE MONELLS

Agrupació Esportiva Monells
(A.E. Monells)
C/ Esglesia, 2
(17121-Monells
Vaya al Contenido

INSCRIPCIONS TEMPORADA 2023-24

INSCRIPCIONS
INSCRIPCIONS

TEMA IMPORTANT: Jugadors/es que fins a dia d'avui no formaven part del club contactar abans amb Coordinació Esportiva.  (FUTBOL-7 i FEMENI -Miki 608222996 - FUTBOL 11 - Pere 636138693 o bé al correu electrònic de coordinació aemonells@gmail.com )

Els equips masculins nascuts el 2011, 2012, 2014 i 2015 estant complerts i les inscripcions tancades.JUGADORS/ES

INFORMACIÓ A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’EMPLENAR LA INSCRIPCIÓ DE NOUS JUGADORS/ES

A l’hora d’adjuntar les fotografies o documents:

· Mida de les fotografies o documents: si pengeu fotografies o documents amb una mida molt gran, tindreu problemes al enviar el formulari. Per contra, si adjunteu fotografies amb mida molt petita no serà d’utilització per a poder realitzar la llicència esportiva i s’hauran de tornar a demanar.  El tamany màxim de les imatges es de 2 mb, es recomana un cop clicat sobre penjar arxiu/subir archivo seleccionar la càmara del telèfon i fer la foto al moment, d'aquesta forma el mateix formulari ajusta el tamany de la imatge.

· Foto Carnet: Realitzar-la sempre sobre fons blanc (paret, full blanc darrera, etc). Les fotografies amb fons de color no seran d’utilitat per a poder realitzar la llicència esportiva i s’hauran de tornar a enviar.
Informar que aquesta temporada 2023/24 inclosa, tots els rebuts d’activitat de l’AE Monells es cobraran per rebut bancari, com ja s'ha fet la temporada 22-23. Per tant, serà condició indispensable per poder enviar el formulari informar del número de compte en format 24 dígits i sense espais en blanc.

Aquest fet servirà per continuar adaptant l’entitat al que marca la llei general de l’esport de Catalunya, i per facilitar el seguiment pressupostari i control dels pagaments de les activitats, així com els retards en els pagaments/oblits i consultes sobre la quota.

NOTA:  Al realitzar la inscripció caldrà acceptar:
- La Política de Protecció de Dades
- Els Drets d'imatge (ja que des del club no es pot garantir que internament o bé externament el jugador/a apareixi en imatges publicades en diferents xarxes socials o altres medis de comunicació)
- El Reglament de Règim Intern que afecta tant a jugadors/es com a pares, mares i altres acompanyants.

L'import de la quota per la temporda 2023-24 serà de 310 € pel primer jugador/a i 290 € pel segon/a i/o successius.

JUGADORS/ES FEDERATS/DES: Nois i noies que fan 5é de primària, en endavant. La llicència esportiva la tramita la pròpia família a través de la intranet de la FCF. S'us enviarà tota la informació pertinent un cop formalitzada la inscripció. S'ha de comptar que aquesta llicència té un cost que és a part de la quota de l'activitat amb el club, i es paga directe a la FCF mitjançant compra online amb tpv virtual.

INDICAR:  donat que cada temporda es perden "SAMARRETES" oficials del club, o bé algún jugador plega abans d'hora i no es retorna,  aquesta temporada es cobrarà de nou una fiança de 30 € en el moment de la inscripció.  Aquesta fiança serà retornada al finalitzar la temporada per transferència bancària al mateix compte un cop entregada al Club i es comprovi que es troba en perfecte estat. (En el cas que no es retorni abans del 30 de juliol com a data màxima, el jugador/a perdrà el dret a devolució ja que el club en previsió de la nova temporada ha de reposicionar les faltants).


DATES DE COBRAMENT:
INSCRIPCIO: 90 € -- INCLOU 60€ DE LA INSCRIPCIÓ i 30€ DE LA "SAMARRETA" EN CONCEPTE DE FIANÇA 15 de Setembre 2023
INICI TEMPORADA:  
1a. quota:  125 € o 115 € el 30 d'Octubre 2023
2a. quota:  125 € o 115 € l' 28 de Febrer 2024
Les dates són orientatives.  Des dels canals de comunicació del club rebreu amb antel.lació la data de cobrament de cadascuna de les quotes.
NOTA: per continuar mantenint activitat esportiva a l'instal.lació, el jugador/a haurà d'estar al corrent de les corresponents quotes en cada m
Drets  i Continguts Reservats a Agrupació Esportiva Monells
Regreso al contenido